1. Tallet på elbiler i Norge har passert 200 000  Tek.no
  2. Nå er det over 200.000 elbiler i Norge  Hegnar Online
  3. Se alt om saken på Google Nyheter

På ett år har tallet økt med 41 prosent.

Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge. På ett år har tallet økt med 41 prosent.

Det er mer sannsynlig at Storbritannia blir værende i EU enn at landet går ut av unionen uten en brexitavtale i boks, advarer statsminister Theresa May.

Hans Rustad

Det er mer sannsynlig at Storbritannia blir værende i EU enn at landet går ut av unionen uten en brexitavtale i boks, advarer statsminister Theresa May.