Covid-19 er ikke lenger betegnet som en allmennfarlig smittsom sykdom  ABC NyheterSe alt om emnet på Google Nyheter
Covid-19 er fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, og coronaforskriften blir nå opphevet.

Covid-19 er ikke lenger betegnet som en allmennfarlig smittsom sykdom | ABC Nyheter

Attention Required! | Cloudflare

Ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom - vol.no

Covid-19 er fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, og koronaforskriften blir nå opphevet.Covid-19 er fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, og koronaforskriften blir nå opphevet.

Nyhet, NTB | Covid-19 er ikke lenger betegnet som en allmennfarlig smittsom sykdom

Covid-19 er fjerna frå lista over allmennfarlege smittsame sjukdommar, og koronaforskrifta blir no oppheva.

Covid-19 er ikkje lenger karakterisert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom - fjordabladet.no

Nyheter fra Steinkjer

Covid-19 er fjernet fra liste - steinkjer24.no

Amazon Price Tracker - Chrome Extension