Nysnø får USA-partner: – Norge langt framme i skoene  E24Se alt om emnet på Google Nyheter
USA-fondet Energy Impact Partners etablerer seg i Norge for å jakte grønne investeringer med Nysnø og Trønderenergi. Nysnø-sjef Siri Kalvig håper norske erfaringer fra et avansert kraftnett kan bli internasjonal business.USA-fondet Energy Impact Partners etablerer seg i Norge for å jakte grønne investeringer med Nysnø og Trønderenergi. Nysnø-sjef Siri Kalvig håper norske erfaringer fra et avansert kraftnett kan bli internasjonal business.

E24 Logo

Energy Impact Partners etablerer seg i Norge for å jakte grønne investeringer med Nysnø og Trønderenergi.

Får ny USA-partner

USA-fondet Energy Impact Partners etablerer seg i Norge for å jakte grønne investeringer med Nysnø og Trønderenergi. Nysnø-sjef Siri Kalvig håper norske erfaringer fra et avansert kraftnett kan bli internasjonal business.USA-fondet Energy Impact Partners etablerer seg i Norge for å jakte grønne investeringer med Nysnø og Trønderenergi. Nysnø-sjef Siri Kalvig håper norske erfaringer fra et avansert kraftnett kan bli internasjonal business.

E24 Logo