1. Engelskelever ble servert direktorat-poesi på eksamen - lærere i harnisk  Aftenposten
  2. Engelskelever ble servert direktoratspoesi på eksamen - lærere i harnisk  Aftenposten
  3. Se alt om emnet på Google Nyheter
På årets engelskeksamen skulle videregåendeelever analysere et dikt av Amanda K. Amadson. Det var det minst tre problemer med.

Engelskelever ble servert direktorat-poesi på eksamen - lærere i harnisk

Diktet elevene skulle analysere var skrevet av Utdanningsdirektoratet selv. Hva lærer elevene av det?

Årets engelskeksamen får stryk - adressa.no

Amazon Price Tracker - Chrome Extension