1. Rydder i fuskesaker: Vil omgjøre streng praksis  VG
  2. Ola Borten Moe varsler klarere retningslinjer om selvplagiering  Khrono
  3. Fuskesaken: Krever at skolen omgjør utestengelse  VG
  4. Stortinget vil ha opprydning: — Det er jo helt spinnvilt  Khrono
  5. Trakk seg fra nemnd: – Føler ansvar for å si fra  VG
  6. Se alt om emnet på Google Nyheter
HINN-studentens «selvplagiat» ville ikke blitt definert som fusk, hvis utdanningsministerens nye lovforslag blir vedtatt.

Rydder i fuskesaker: Vil omgjøre streng praksis - VG

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener det er et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk av egne tekster.

Ola Borten Moe (Sp) vil ha klarere regler om selvplagiering - adressa.no

Reglene om eksamensjuks bør bli tydeligere, mener et flertall på Stortinget.Reglene om eksamensjuks bør bli tydeligere, mener et flertall på Stortinget.

Stortinget vil ha opp­rydding. — Det er jo helt spinnvilt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener det er et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk av egne tekster.

Ola Borten Moe (Sp) vil ha klarere regler om selvplagiering | ABC Nyheter

– Vi må ha klarere retningslinjer, tydeligere avgrensninger og regler som er forståelige for alle, sier forsknings- og høyere utdannings­ministeren.– Vi må ha klarere retningslinjer, tydeligere avgrensninger og regler som er forståelige for alle, sier forsknings- og høyere utdannings­ministeren.

Ola Borten Moe varsler klarere retningslinjer om selv­plagiering

Vi trenger bedre avgrensninger for fusk og plagiat i vår digitale tidsalder.Vi trenger bedre avgrensninger for fusk og plagiat i vår digitale tidsalder.

Utestengelsen av en student for selvplagiat undergraver kampen mot digitalt fusk – Dagsavisen

En student ved Høgskolen i Innlandet ble utestengt i to semestre etter å ha blitt dømt for selvplagiering. Hun saksøkte staten, men tapte. Nå anker hun dommen til lagmannsretten.En student ved Høgskolen i Innlandet ble utestengt i to semestre etter å ha blitt dømt for selvplagiering. Hun saksøkte staten, men tapte. Nå anker hun dommen til lagmannsretten.

Studier, Utdannelse | Student ble dømt for fusk – anker dommen

Jussprofessor Johan Giertsen mener Oslo tingrett går lenger enn de har hjemmel for når de dømte en student for selvplagiering. Han mener forskriften til Høgskolen i Innlandet er mangelfull og at den kan være ugyldig.Jussprofessor Johan Giertsen mener Oslo tingrett går lenger enn de har hjemmel for når de dømte en student for selvplagiering. Han mener forskriften til Høgskolen i Innlandet er mangelfull og at den kan være ugyldig.

Retten utvidet fuskebegrepet uten dekning i loven

Rødt-politiker Sofie Marhaug mener sakene om selvplagiering viser at universiteter og høgskoler har tolket loven for strengt. Nå ønsker hun en oppklaring fra Ola Borten Moe.Rødt-politiker Sofie Marhaug mener sakene om selvplagiering viser at universiteter og høgskoler har tolket loven for strengt. Nå ønsker hun en oppklaring fra Ola Borten Moe.

Selvplagiering tas opp på Stortinget: — Rigid og fordummende

— Reglene om selvplagiat holder på å utvikle seg til et IT-basert regelregime av kafkaske dimensjoner, sier professor emeritus i juss Jan Fridthjof Bernt.— Reglene om selvplagiat holder på å utvikle seg til et IT-basert regelregime av kafkaske dimensjoner, sier professor emeritus i juss Jan Fridthjof Bernt.

Kaller selvplagiat-praksis urimelig og meningsløs

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener det er et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk av egne tekster.

Ola Borten Moe (Sp) vil ha klarere regler om selvplagiering

I et åpent brev oppfordrer Gisle Selnes og Bjørn Myskja Høgskolen i Innlandet til å ta en kritisk gjennomgang av regelverket i selvplagieringssaker.I et åpent brev oppfordrer Gisle Selnes og Bjørn Myskja Høgskolen i Innlandet til å ta en kritisk gjennomgang av regelverket i selvplagieringssaker.

«Massiv interesse» for opprop mot selv­plagieringsdom

Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter engasjementet rundt selvplagiatsakene. — Mange er ikke klar over hvilke regler som gjelder. Når det gjelder gjenbruk av tekst ville jeg gått i fuskefella selv, sier NSO-lederen.Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter engasjementet rundt selvplagiatsakene. — Mange er ikke klar over hvilke regler som gjelder. Når det gjelder gjenbruk av tekst ville jeg gått i fuskefella selv, sier NSO-lederen.

Studentleder: — Ville gått i fuskefella om det var meg

Underskriverne av brevet ber om at selvplagieringdommen ankes, og at Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd går kritisk gjennom egen forståelse av regelverket.Underskriverne av brevet ber om at selvplagieringdommen ankes, og at Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd går kritisk gjennom egen forståelse av regelverket.

Åpent brev til Høgskolen i Innlandet og Felles klagenemnd

Amazon Price Tracker - Chrome Extension