Hareide varsler flere tiltak for luftfarten  E24Se alt om emnet på Google Nyheter
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler at regjeringen vil komme med flere tiltak for å hjelpe luftfarten gjennom koronakrisen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler at regjeringen vil komme med flere tiltak for å hjelpe luftfarten gjennom koronakrisen.

E24 Logo

Norsk luftfart står i en dyp krise. Nå innrømmer samferdselsministeren at regjeringen undervurderte hvor langvarig krisen skulle bli.Norsk luftfart står i en dyp krise. Nå innrømmer samferdselsministeren at regjeringen undervurderte hvor langvarig krisen skulle bli.

- Trodde krisen skulle være mer kortsiktig