1. Staten ønsker å ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen  NRK
  2. Nattens viktigste nyheter  ABC Nyheter
  3. Reineierne på Fosen åpne for kompromiss - altaposten.no  Altaposten
  4. Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg  NRK
  5. Åpner for å la turbinene stå  Klassekampen
  6. Se alt om emnet på Google Nyheter
Regjeringa har beklaget bruddet på menneskerettighetene. Samtidig planlegger Statnett utbygging i enda et av vinterbeitene til de samme reineierne.Regjeringa har beklaget bruddet på menneskerettighetene. Samtidig planlegger Statnett utbygging i enda et av vinterbeitene til de samme reineierne.

Staten ønsker å ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen – NRK Trøndelag

Reineierne i Sør-Fosen sijte har foreslått en kompromissløsning der vindturbinene på Storheia på Fosen stå, men ikke ut konsesjonstida på 25 årReineierne i Sør-Fosen sijte har foreslått en kompromissløsning der vindturbinene på Storheia på Fosen stå, men ikke ut konsesjonstida på 25 år

Åpner for å la turbinene stå | Klassekampen

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 18. mars.

Nattens viktigste nyheter | ABC Nyheter

Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

Reineierne på Fosen åpne for kompromiss

Staten skal finne ut av hvordan de skal stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen. Samtidig vil de bygge kraftlinje gjennom et av de få vinterbeiteområdene. Staten skal finne ut av hvordan de skal stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen. Samtidig vil de bygge kraftlinje gjennom et av de få vinterbeiteområdene.

Staten planlegger ny kraftlinje gjennom samenes vinterbeiter på Fosen – Dagsavisen

Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

Reineierne på Fosen åpne for kompromiss - mn24.no

Staten skal finne ut av hvordan de skal stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen. Samtidig vil de bygge kraftlinje gjennom et av de få vinterbeiteområdene.

Staten planlegger ny kraftlinje gjennom samenes vinterbeiter på Fosen - adressa.no

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever stopp i arbeidet med nye regler for vindkraftutbygging inntil Fosen-konflikten er løst. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever stopp i arbeidet med nye regler for vindkraftutbygging inntil Fosen-konflikten er løst. 

Reindriftssamer krever stopp i arbeidet med nytt lovverk for vindkraft - Tu.no

KSU.NO er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre

KSU.NO - Nattens viktigste nyheter

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever stopp i arbeidet med nye regler for vindkraftutbygging inntil Fosen-konflikten er løst.

Reindriftssamer krever stopp i arbeidet med nytt lovverk for vindkraft • Kommunal Rapport

Hans RustadHans Rustad

Reineiere på Fosen er åpne for kompromiss, men møtes med taushet fra Fosen Vind – Document

Flere av reineierne på Storheia på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå. Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

Reineierne på Fosen åpne for kompromiss