1. Norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) - Ny krisedag for norsk barnevern  Dagbladet.no
  2. - Vi er blitt utsatt for en umenneskelig behandling  TV 2
  3. Se alt om emnet på Google Nyheter
Norge dømt i to nye barnevernssaker i Strasbourg.Norge dømt i to nye barnevernssaker i Strasbourg.

Norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) - Ny krisedag for norsk barnevern - Dagbladet

Terje og Merlita er lettet og glade etter at de vant fram i Menneskrettsdomstolen (EMD). Norge krenket deres rett til familieliv da sønnen ble tvangsadoptert, ifølge dommerne i Strasbourg.Terje og Merlita er lettet og glade etter at de vant fram i Menneskrettsdomstolen (EMD). Norge krenket deres rett til familieliv da sønnen ble tvangsadoptert, ifølge dommerne i Strasbourg.

- Vi er blitt utsatt for en umenneskelig behandling