1. Mistanke om rabies hos to reinsdyrsimler på Svalbard  folkehelseinstituttet
  2. Brenner reinsdyr på Svalbard i frykt for rabies  NRK
  3. Se alt om saken på Google Nyheter
Sysselmannen har avlivet to reinsimler på grunn av mistanke om rabies. Prøver fra reinen viser at mistanken nå kan avkreftes.Sysselmannen har avlivet to reinsimler på grunn av mistanke om rabies. Prøver fra reinen viser at mistanken nå kan avkreftes.

Mistanke om rabies hos to reinsdyrsimler på Svalbard er avkreftet - FHI

Sysselmannen har brent et reinsdyr på Svalbard på grunn av mistanke om rabies. De oppfordrer nå folk til å være ekstra oppmerksomme på dyr med merkelig atferd.Sysselmannen har brent et reinsdyr på Svalbard på grunn av mistanke om rabies. De oppfordrer nå folk til å være ekstra oppmerksomme på dyr med merkelig atferd.

Brenner reinsdyr på Svalbard i frykt for rabies – NRK Troms – Lokale nyheter, TV og radio